Sau khi phát hiện hàng loạt công trình (DA) đầu tư đất đai, buôn bán BĐS sai phép, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Hội đồng đánh giá giá đất đánh giá lại khối lượng, kết cấu, đơn giá trong dự toán các thành phần công tác thuộc các hạng mục xây dựng dự toán còn thiếu và hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp DA hoàn thành cơ sở vật chất Khu dân cư đô thị Núi Thành (quá trình 1) cho thích hợp với bản vẽ thiết kế thi công.

Khu cư dân Thị trấn chợ Bà Nhón nhén - Một trong những DA sai phép. Ảnh internet

Sai từ khâu dò xét…

Kết luận liệt kê, công việc dò hỏi, lập, thẩm định, phê chuẩn y DA đầu cơ còn hạn chế nhạo, chưa phân tích toàn bộ, thiếu chính xác như việc đưa hạng mục con đường công vụ vào DA làm cho tăng trị giá chi phí của phổ quát hạng mục: Rà phá bom mìn,giải phóng mặt bằng, khối lượng DA... phải yếu tố chỉnh giá trị đầu tư trong quá trình chấp hành DA Tha ma nhân dân Tam Anh Nam.

Về kiến tạo cơ sở, kết luận chỉ ra: chất lượng thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế của DA hoàn thành cơ sở Khu dân cư thành phố Núi Thành (Giai đoạn 1) còn hạn nhạo báng, chưa bảo đảm theo pháp luật, khối lượng bê tông nhựa, móng cấp phổi đá dăm, vừa xi măng lòng phố, hố ga trong dự toán được phê duyệt chưa thích hợp với thiết kế.

Một số nhân tố công việc được lập theo bảng vẽ kiến tạo xây đắp nhưng không được xây dựng dự toán dẫn tới tổng trị giá đầu cơ chưa đúng với kiến tạo và thực tiễn thiết kế.

Mặt khác, năng lực một số nhà thầu trả lời lập dự toán chưa phục vụ đòi hỏi, chất lượng giám định dự toán hạn chế nhạo; có hạng mục của DA thi hành công tác giám định phê duyệt DA mang tính cơ chế, không tham chiếu số liệu kỹ thuật giữa cách thức thiết kế dự toán, bạn dạng vẽ kiến tạo dẫn tới chất lượng dự toán được chuẩn y thiếu đúng đắn.

Dự toán được phê duyệt không tương thích với bạn dạng vẽ kỹ thuật xây đắp được duyệt y của hạng mục tuyến phố dây trung thế và trạm biến áp DA hoàn thiện cơ sở Khu dân cư thành phố Núi Thành (Thời kỳ 1); công đoạn triển khai đã phê duyệt thiết kế bản vẽ xây dừng nhưng chưa cập nhật số liệu dự toán yếu tố chỉnh.

Công tác lập dự toán chưa áp dụng đúng chế độ, định mức dự toán xây đắp. Chi tiết: Áp dụng định mức đào móng bằng nhân lực không đúng quy định vì trong đào móng bằng máy đã bao gồm nhân công (DA Khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam); vận dụng định mức công việc lót gạch nền chợ, gia công lắp đặt nai lưng tôn lạnh, giấy dầu lót sân trục đường nội bộ (DA đầu tư xây dựng nhà ở Khu cư dân phố chợ Bà Rón rén),... làm cho tăng giá trị tòa tháp.

Trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp Chủ đầu tư (Tổ chức kinh doanh TNHH Xây dựng Chu Lai Quảng Nam), tổ chức lập dự toán (Công ti CP Trằn Lê Nguyên), tổ chức đánh giá dự toán (Sở Công thương), Hội đồng đánh giá giá đất DA Khu cư dân thành phố Núi Thành (Quá trình 1).

Tới điều hành, giám sát DA

Kết luận đưa ra danh sách, đối với DA đầu cơ xây đắp nhà đất Khu cư dân thị trấn chợ Bà Rén: Sau khi được UBND tỉnh giao đất, trong giai đoạn kiến tạo xây dựng theo giấy phép được cấp, Công ti TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc đã xây dựng hạng mục nhà chợ bách hóa tổng thích hợp chưa phù hợp với kiến tạo được phê thông qua, kéo dài hàng cột mặt trước kiot 2 là 2,4m.

Việc nhân tố chỉnh thiết kế xây đắp đã được Sở Xây dựng hợp nhất tại Công văn số 1695/SXD-QLHT ngày 19/11/2018, trong đó có nội dung nhân tố chỉnh giảm số lượng kiot kinh doanh dịch vụ, mỗi dãy còn 10 kiot. Tuy nhiên, tới thời gian rà soát Công ty TNHH Buôn bán Tân Ngọc Phúc vẫn xây dựng hạng mục kiot kinh doanh dịch vụ, mỗi dãy 20 kiot.

Công tác giám sát quản lý chất lượng của các công ty tư vấn giám sát và các nhà đầu tư chưa bảo đảm tính nghiêm ngặt, dẫn tới giai đoạn thi hành DA một vài hạng mục nhà cửa chưa đảm bảo chất lượng; công tác nghiệm thu, thanh toán còn sơ sót về mặt khối lượng, sai đơn giá, sai định mức; khi thanh toán không sa thải khối lượng tính thừa.

Trong thời kỳ thẩm tra, đánh giá, nghiệm ghi âm toán, các cơ quan thẩm tra, giám định, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tư vấn giám sát chưa kiểm tra lại định mức, đơn giá, khối lượng; đã nghiệm thu thanh toán tăng giá trị xây lắp DA: DA Khu nghĩa địa nhân dân Tam Anh Nam 549 triệu tiền việt; DA hoàn thiện hạ tầng Khu cư dân đô thị Núi Thành (Giai đoạn 1) 695,3 triệu đồng; DA đầu cơ xây dựng nhà đất Khu dân cư phường chợ Bà Rón rén gần 1,7 tỷ đồng.

Về thi hành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các doanh nghiệp giải đáp, xây đắp DA đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Xã chợ Bà Nhón nhén chưa thực hiện bổn phận xuất hóa đơn thuế GTGT là không đúng đúng luật pháp với tổng số thuế phải nộp 732,8 triệu tiền việt.

Kiến nghị giải quyết về kinh tế gần 6 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giấc Quảng Nam chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định lại khối lượng, kết cấu, đơn giá trong dự toán các nhân tố công việc thuộc các hạng mục xây dựng dự toán còn thiếu và hạng mục trục đường dây trung thế và trạm biến áp DA hoàn thiện hạ tầng Khu cư dân thị trấn Núi Thành (Thời kỳ 1) cho phù hợp với phiên bản vẽ kiến tạo xây dừng.

Lãnh đạo Hội đồng đánh giá giá đất, Ban Điều hành Khu Kinh tế thành lập Chu Lai, Sở Xây đắp, Sở Công thương nghiệp, Sở Nguồn vốn, UBND quận Quế Sơn và các Nhà đầu tư rà soát, xác định chi phí đầu cơ xây đắp theo kết quả thanh tra, làm hạ tầng xác định mức thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với DA đầu tư xây đắp nhà đất Khu xã chợ Bà Nhón nhén; tổng trị giá khu đất đối với DA hoàn thiện hạ tầng Khu cư dân thành phố Núi Thành (Thời kỳ 1); trị giá thích hợp đồng Xây dựng - Chuyên giao (BT) của DA tha ma quần chúng Tam Anh Nam…

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước thức giấc số tiền 732,8 triệu tiền việt, thuế giá trị tăng thêm theo pháp luật; hạ thấp giá trị Thích hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) của DA Khu nghĩa địa dân chúng Tam Anh Nam đương nhiên Phù hợp đồng số 17/2014/HDDA ngày 30/5/2014 số tiền 4,3 tỷ đồng (chi tiêu phóng thích mặt bằng: 3,7 tỷ đồng; chi phí xây lắp 549 triệu đồng; chi tiêu rà phá bom mìn 48,3 triệu tiền việt; chi tiêu giám sát 11,9 triệu tiền việt).

Giảm chi phí đầu cơ được phê thông qua theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 27/1/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam số tiền 750,8 triệu tiền việt (trị giá sau thuế) đối với DA hoàn thiện cơ sở vật chất Khu dân cư đô thị Núi Thành (Giai đoạn 1).

Giảm trừ số tiền 183 triệu đồng khi phê duyệt quyết toán chi tiêu phóng thích mặt bằng của DA đầu tư xây đắp nhà đất Khu dân cư Phố chợ Bà Rén.

Thái Hải (Thanh Tra)

Có thể bạn quan tâm: bat dong san