CafeLand - UBND thức giấc Quảng Nam vừa phê chuẩn quy hoạch cụ thể xây đắp tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Smart City Quảng Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, xã Điện Dương, thị phố Điện Bàn.

Theo quy hoạch, Khu thành phố Smart City Quảng Nam có tổng quy mô khoảng 23,3 ha, quy mô dân số khoảng 2.544 người. Công trình do Công ty TNHH MTV Smart City làm nhà đầu tư.

Cơ cấu sử dụng đất Khu thành phố Smart City Quảng Nam được quy hoạch chi tiết như sau:

Đất nhà cửa công cộng có diện tích 24.466,6 m2;

Đất thương nghiệp dịch vụ có diện tích 2.612 m2;

Đất chia lô có quy mô 64.631,1 m2 gồm 20 lô liên kế;

Đất cây cối có quy mô 48.670,2 m2 gồm cây cối khu ở 19.680,2 m2 và cây cỏ thị trấn 28.990 m2;

Đất cơ sở khoa học có diện tích 94.619,8 m2.

Mục tiêu sử dụng đất: Đất cây xanh nhóm nhà đất đạt khoảng 7,7 m2/người; Đất công cộng hàng ngũ nhà ở đạt khoảng 2,3 m2/người; Đất ở mới đạt khoảng 25,4 m2/người; tỷ lệ đất ở mới đạt khoảng 35% trên diện tích lập quy hoạch (không bao gồm diện tích đất công cộng đô thị và cây cỏ thị trấn).

Khu đô thị Smart City Quảng Nam có phía Đông giáp đất quy hoạch, phía Tây giáp Cụm công nghệ Nam Dương, phía Nam giáp đất quy hoạch và phía Bắc giáp công trình Khu thành phố Tân Khang.

Được biết, tham gia năm 2017, Khu thị trấn Smart City Quảng Nam được thông báo ra thị trường với vốn đầu cơ là 160 tỷ đồng do Công ti Đất Xanh Miền Trung đầu cơ. Công ty TNHH MTV Smart City hiện là công ty thành viên thuộc Đất Xanh Miền Trung.


Đọc thêm: dat xanh