Chứng khoán Techcombank (TCBS) vừa công bố tổng kết hoạt động 2019 với thu nhập đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018. Lãi trước thuế năm 2019 của TCBS đạt 1.819 tỷ đồng, tăng 19% so với năm rồi.

Trong đó, nghiệp vụ Item đầu tư cá nhân (hay Wealth, bao gồm cũ kĩ phiếu, trái phiếu, và các quỹ đầu cơ) đạt 926 tỷ đồng, phát triển 53% so với năm 2018.

Khác lạ TCBS đã giải đáp sản xuất và vận động thắng lợi 60.820 tỷ đồng trái phiếu cho các khách hàng công ty năm 2019. Trong đó, TCBS đã phân phối bán từng cái ra hoạt động mua bán cho nhà đầu tư cá nhân hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 năm 2014 - 2019, hơn 80.000 tỷ sản phẩm iBond đã được TCBS phân phối ra thị trường. Với hơn 95% danh mục TPDN niêm yết trên sàn là từ TCBS, thị phần thương lượng TPDN trên sàn HoSE của Tổ chức kinh doanh chiếm hữu hơn 80% trong nhiều năm.

Năm qua, khối lượng phân phối Quỹ đầu tư iFund của TCBS cũng lớn mạnh mạnh, gấp 2,7 lần so với năm 2018, đạt 18.801 nghìn tỷ đồng, choán khoảng 60% phân khúc quỹ đầu tư nội địa tại vietnam. Trong đó, Quỹ Trái khoán Techcom (TCBF) do TCBS phân phối, chấm dứt năm 2019 đạt trị giá của nả ròng (NAV) 15.360 tỷ đồng.

Chứng khoán Techcombank đạt 1.819 tỷ LNTT 2019, phân phối 30.000 tỷ trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân - Ảnh 1.

Bảo An

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha