"Đổi mới tư duy, hiểu kịp thời, sử dụng triệt để hiệu quả các thời cơ để sản xuất" là tựa đề bài viết của Bộ trưởng Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dành riêng cho cuốn sách "Dự đoán 2020: Tàn phá/Tái thiết" do TTXVN xuất phiên bản, mua phiên bản quyền nội dung của đơn vị truyền thông quốc tế Project Syndicate.

VietnamPlus trân trọng trưng bày cùng bạn đọc toàn văn bài viết:

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả toàn diện, kết thúc toàn bộ 12/12 chỉ tiêu căn bản Quốc hội giao.

Tuy nhiên, bối cảnh năm 2020 dự đoán còn rộng rãi tinh vi, không dễ dàng lường, nhân tố thuận tiện, gian khổ đan xen, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm là rất nặng nằn nì.

Để đạt được mục tiêu trong năm 2020, trước hết, phải lấy tạo ra nhanh và bền vững dựa chủ quản tham gia công nghệ, công nghiệp và đổi mới sáng tạo; phải chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để tạo ra.

Những thắng lợi kinh tế-xã hội

Năm 2019 các kết quả kinh tế nổi trội đat được đó là duy trì nền móng, giữ vững bình ổn kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khu vực và quốc tế bất định mạnh; lớn mạnh khá cao; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; các bằng phẳng lớn của nền kinh tế tiếp tục được củng cố, mở mang.

Cơ cấu lại nền kinh tế bản chất hơn; trong bối cảnh khó khăn các đơn vị quản lý, ngành chủ công vẫn sản xuất bất biến, hăng hái; đóng chai công nghệ tăng nhanh, nhất là công nghệ đóng hộp, chế tác giữ vững vai trò động lực thúc đẩy vững mạnh kinh tế; nông nghiệp tương đối định hình; trong đó xây đắp vùng quê mới đạt kết quả vượt trội; khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá cao.

Trong khi đó, môi trường kinh doanh tiếp diễn được cải thiện, khó khăn được toá gỡ, thủ tục hành chính được cắt, giảm, đơn giản hóa, góp phần cung cấp doanh nghiệp tiết giảm chi tiêu, tiếp xúc hoạt động mua bán và nguồn lực, thúc đẩy ý thức khởi nghiệp, đổi mới thông minh, phát hành các mô phỏng mới. Đơn vị hoàn thành thủ tục kiến tạo mới năm sau cao hơn năm trước.

Theo đánh giá của Diễn đài Kinh tế Thế giới, vietnam lần trước tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, xếp hạng 67/141 nền kinh tế (tăng 10 bậc so với năm 2018) và xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất trái đất để đầu cơ (tăng 15 bậc so với năm 2018).

Độc lập, độc lập, trọn vẹn bờ cõi giang sơn được kiểm soát, vị thế, uy tín, vai trò của Quốc gia được chắc chắn và nâng cao. Việt Nam ngày càng giành được sự ủng hộ, bình chọn cao của số đông quốc tế.

Tôi nhấn mạnh 3 nguyên do để đạt được những thành tựu trong năm 2019 , bao gồm: kế thừa và phát huy những chiến thắng hoành tráng, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm thay đổi, những kết quả vừa đủ đã đạt được trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 và kiểm soát không gian hòa bình, bình ổn để sản xuất.

Sự cấu kết, thống nhất, cố gắng quyết tâm, bình thường sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; phát huy trọn vẹn, đúng mực vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, quyền khiến cho chủ của quần chúng; sự đồng tâm đồng tình của cả chuỗi hệ thống chính trị, của toàn thị trấn hội; sự phối liên kết nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức khai triển các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ đã khắc phục kịp thời, hiệu quả các điều đặt ra trong quá trình tạo ra, cải thiện khỏe mạnh không gian buôn bán, đáp ứng trông mong của phường hội.

Các con phố lối, chế độ đối ngoại đúng đắn của vn chiếm được sự ủng hộ, bình chọn cao của đồng đội quốc tế, tranh thủ được các cơ hội mang đến trong công đoạn hội nhập và hạn chế nhạo những không may, mâu thuẫn có thể xảy ra trong giai đoạn phát hành nước nhà.

Trong thành công chung của cả nước, Bộ Chiến lược và Đầu cơ với vai trò là cơ quan tham vấn chiến lược, tổng hợp đánh giá thông thường các chính sách phát triển kinh tế-xã hội đã luôn quán triệt sâu sắc và kiên cường tinh thần cách tân, đổi mới, cố gắng bứt phá, phát huy trí tuệ đồng đội, thực hiện và kết thúc các nhiệm vụ đề ra với quyết tâm cao nhất, nhất là trong công tác tham vấn tổng hợp về thể dè bỉu, cơ chế, chế độ tạo ra kinh tế-xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, thay đổi, xây dựng Chính phủ thiết kế.

Cần các động lực cho lớn mạnh

Bối cảnh năm 2020 dự báo còn rộng rãi phức hợp, không dễ dàng lường, yếu tố tiện lợi, gian nan đan xen, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2020 là rất nặng nề.

Nghị quyết số 85/2019/QH14 về ý tưởnrg phát hành kinh tế-xã hội 2020 đã được Quốc hội duyệt, đề ra 12 chỉ tiêu cốt yếu như tổng vật phẩm nội địa (GDP) tăng khoảng 6,8%; vận tốc tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu cơ phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ trọng hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp xúc đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các quận có điều kiện kinh tế eo hẹp giảm 4%...

Để thực hiện thành công Quyết nghị trên của Quốc hội, hiện giờ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối phù hợp các Bộ, lĩnh vực, công ty can hệ tham vấn Chính phủ xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP về những biện pháp cơ bản thực hiện chiến lược sản xuất kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để chi tiết hóa 11 hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp tại Quyết nghị số 85/2019/QH14 của Quốc hội và các chỉ tiêu lĩnh vực, ngành để nỗ lực thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm của các tập đoàn chấp hành trong năm, phương án và kịch bản điều hành của Chính phủ nhằm đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo tôi, chúng ta cần quyết liệt đổi mới và cải cách hiệu quả hơn nữa để khơi thông thể chế giễu, nguồn lực cho phát hành; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, tiến bộ, đáp ứng đòi hỏi hội nhập; doanh nghiệp thực thi luật pháp nghiêm minh; dồn vào một chỗ giữ bình ổn kinh tế vĩ mô, giữ vững lạm phát, bảo đảm các bằng vận lớn, tạo nền móng cho phát triển nhanh và vững bền; tiếp diễn cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh đồng đẳng, thông thoáng, dễ dãi, tăng năng lực cạnh tranh tổ quốc.

Bên cạnh đó, cần đẩy với tốc độ cao tiến độ thi hành, phấn đấu kết thúc các công trình cần thiết tổ quốc, tòa tháp trọng điểm; phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh tế trung tâm, các thị trấn lớn... sẽ tạo điều kiện cho các động lực phát triển của nền kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả hăng hái.

Cùng với nền móng vĩ mô định hình, với không gian đầu tư buôn bán thông thoáng và sự nỗ lực không xong xuôi của các cơ quan để canh tân, đổi mới, dồn vào một chỗ vào việc dỡ gỡ gian khổ, vướng bận rộn, nhất là về thể nhạo báng, là điều kiện tiện lợi động viên các yếu tố kinh tế phấn khởi, tăng thêm đầu cơ, sản xuất, sản xuất những năng lực mới tăng thêm cho nền kinh tế, giúp chấp hành thành công Chiến lược phát hành kinh tế-xã hội năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp nêu trên, theo tôi cần có sự phối hòa hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận đất nước cùng sự đồng thuận, tầm thường tay của cục bộ quần chúng. # để cùng khơi dậy ý thức yêu nước, kiêu hãnh, ý chí, bản lĩnh, khát vọng loài người vn để vượt qua khó khăn, thực hiện chiến thắng chiến lược năm 2020 và 5 năm 2016-2020, tạo đà xây đắp giang sơn phát triển, giàu mạnh và phồn thịnh trong những năm tới.

Đầu tiên, phải lấy “sản xuất nhanh và vững bền dựa chủ công tham gia khoa học, công nghiệp và thay đổi thông minh ; phải chủ động, hăng hái nhập cuộc cuộc Cách mạng kĩ nghệ lần thứ tư gắn với thời kỳ hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để tạo ra;” tiếp theo, “lấy hoàn thành, nâng cao chất lượng thể chế nhạo kinh tế thị trường định hướng phường hội chủ nghĩa vừa đủ, đồng bộ, văn minh, hội nhập và thực thi qui định hiệu lực, hiệu quả là nhân tố kiện tiên quyết để xúc tiến tạo ra đất nước.”

Và khác lạ là làm cho sao để khơi dậy khát vọng dân tộc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại liên kết toàn dân tộc để xây dựng nước nhà sản xuất và thịnh trị; phát huy tối đa nhân tố nhân loại, lấy trị giá văn hóa, nhân loại Việt Nam là nền móng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững; đồng thời, xây đắp nền kinh tế độc lập, tự chủ phải trên hạ tầng làm cho chủ công nghệ đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao sức chống chịu và kĩ năng thích ứng của nền kinh tế./.

Bộ trưởng Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Vietnamplus


Xem thêm: dịch vụ nhà đất