UBND TP Thủ đô vừa có văn bản bắt buộc Thủ tướng Chính phủ chuẩn y chỉ định liên danh gồm Tổng Tổ chức kinh doanh Vigalacera - CTCP và Công ty Cổ hủ phần Đầu cơ và Tạo ra hạ tầng Hoàng Thành khiến nhà đầu tư thi hành công trình thí điểm Khu nhà ở phường hội dồn vào một chỗ tại thị trấn Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quỹ đất xây dựng NOXH xưa nay bị đánh giá chưa được Thủ đô dùng có lí. (Ảnh minh họa)

Theo UBND TP Hà Nội, Dự án thử nghiệm Khu nhà đất thị trấn hội dồn vào một chỗ tại thị xã Đông Anh (Công trình NOXH) có diện tích dùng đất khoảng 426 ngàn m2, với quy mô dân số khoảng hơn 12 ngàn người. Dự án NOXH được cho là sự chi tiết hóa định hướng quy hoạch phân khu đô thị N7 tỷ trọng 1/5.000, Quy hoạch cụ thể 1/500 đã được UBND TP Hà Nội phê ưng chuẩn, nhằm đầu tư xây dựng Khu NOXH tập trung với hạ tầng công nghệ, cơ sở phố hội đồng bộ, hoàn chỉnh, kiến trúc cảnh quan đẹp, phổ thông không gian xanh, rộng rãi nhân tiện ích đóng góp vào quỹ NOXH của thành phố. 

Cũng theo UBND TP Hà Nội, với diện tích khoảng 3.611 căn nhà ở với tổng quy mô sàn khoảng 276 ngàn m2 (trong đó có 423 căn nhà ở bình thường cư kinh doanh thương nghiệp và 99 căn nhà ở liền kề thấp tầng buôn bán thương nghiệp) dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV năm 2025. Công trình NOXH có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.351 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có được thuyết minh là khoảng 1.284 tỷ đồng, chiếm giữ 24% tổng mức đầu cơ của dự án. 

Trước khi đưa bắt buộc này trình lên Chính phủ, bình chọn của TP Hà Nội cho thấy, trong khoảng trước đến nay, việc bố trí quỹ đất 20% để xây NOXH tại các khu thành phố, khu đô thị sinh thái và khu nhà ở thương nghiệp có mật độ xây đắp thấp, được đầu cơ xây dựng đồng bộ với tiêu chuẩn cao và chủ chốt nằm trong khu vực trung tâm của đô thị là chưa có lí về kiến trúc và điều hành đầu tư bình thường. Vì vậy, TP buộc phải Thủ tướng Chính phủ cho phép được tạo ra quỹ NOXH theo nguyên tắc cân đối tỷ trọng tổng thể với quy mô nhà ở thương mại để xuất hiện các khu NOXH tập trung, đồng bộ. 

Được nhân thức, hiện Hà Nội đang chỉ huy khai triển chấp hành 4 công trình NOXH dồn vào một chỗ để phục vụ ý định NOXH của TP. Riêng đối với Công trình NOXH thực hiện nay quận Đông Anh đang nói, UBND TP Thủ đô đã giao Tổng Công ti Vigalacera - CTCP (TCT Viglacera) và Công ty Cổ lỗ phần Đầu cơ và Phát triển cơ sở Hoàng Thành (Cty Hoàng Thành) nghiên cứu, lập quy hoạch cụ thể tỷ trọng 1/500 và đã được UBND Hà Nội phê duyệt y trong khoảng tháng 5/2018. Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, liên doanh này cũng đã có các văn bản gửi UBND TP Thủ đô được giao làm cho nhà đầu tư và quyết định chủ trương đầu cơ dự án. 

Theo pháp luật hiện hành, trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây đắp NOXH thì thi hành lựa chọn nhà đầu tư chuẩn y cách thức đấu thầu ví như có 2 nhà đầu tư trở lên đạt yêu cầu khiến cho chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư hoàn thành thủ tục. Trường phù hợp sinh ra các vấn đề kiện đặc trưng, đơn nhất thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định phương thức chọn lựa chủ đầu tư. 

Bình chọn về liên doanh thực hiện công trình, theo UBND TP Hà Nội, TCT Viglacera và Cty Hoàng Thành phục vụ đầy đủ các điều kiện, năng lực về tài chính để chú ý, chọn nhà đầu tư chấp hành Dự án NOXH theo pháp luật của luật pháp hiện hành. Và cũng theo UBND TP Hà Nội, Công trình NOXH thực hiện tại thị xã Đông Anh thuộc thẩm quyền của địa phương này quyết định chủ trương đầu tư nên sau khi tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã họp và thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định liên danh TCT Viglacera và Cty Hoàng Thành  làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhằm tăng cường tiến độ chấp hành các Công trình NOXH theo chương trình sản xuất NOXH công đoạn 2012-2020 đã được phê duyệt.  

Văn bản gửi chỉ đạo Chính phủ, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y chỉ định liên danh nêu trên làm chủ đầu tư chấp hành công trình, UBND thành phố sẽ chú ý, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng luật pháp của Luật Đầu cơ, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các pháp luật hiện hành khác có can hệ. 

Được nhân thức, hiện đề xuất của TP Thủ đô đối với Dự án NOXH thực hiện tại quận Đông Anh được Văn phòng Chính phủ đề nghị một số bộ, lĩnh vực để ý có quan niệm, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phi Hùng (PLVN)

Tham khảo thêm: gia dat saigon