Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần Thống Nhất (mã chứng khoán BAX) thông báo Thông báo nguồn vốn quý 4/2019 với thu nhập và lãi đều lớn mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập thuần đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 4 năm rồi. Nhờ chi tiêu giá vốn giảm hơn 1 nửa cùng kỳ nên lãi gộp từ bán hàng và cung ứng dịch vụ tăng mạnh 67%, ghi kiếm được gần 17 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh gấp 3,5 lần khi mà chi tiêu tài chính chỉ phát sinh 3 triệu đồng và chi tiêu QLDN giảm10% nên kết quả LNST đạt 15,4 tỷ đồng tăng cường gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình trong khoảng phía tổ chức kinh doanh xuất xứ lãi đẩy mạnh là do trong kỳ công ti ghi kiếm được doanh thu từ công trình Khu trung tâm phục vụ Khu kĩ nghệ Bàu Xéo (6 tỷ đồng) và điều chỉnh hạ thấp giá vốn đất nền Khu trọng điểm phục vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo theo chi tiêu thực tiễn đầu cơ (5,2 tỷ đồng).

Năm 2019 thu nhập thuần đạt gần 184 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 91% chiến lược năm. Trừ giá vốn Thống Nhất còn lãi gộp gần 79 tỷ đồng.

Doanh thu vốn đầu tư đạt 14,5 tỷ đồng, chi tiêu vốn đầu tư chỉ nảy sinh trong quý 4 gần 3 tỷ đồng. Sauk hi giảm trừ các khoản chi tiêu và thuế, lãi sau thuế Thống Nhất thu về đạt 85 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với kết quả đạt năm 2018, tương đương EPS đạt 10.369 đồng. Kết quả, mặc dầu chưa xong xuôi được chỉ tiêu doanh thu song Thống Nhất đã vượt được 6% tiêu chí lãi cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Thống Nhất (BAX) báo lãi năm 2019 cao gấp 4 lần, vượt 6% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Minh Quang

Theo Nhịp Sống Việt


Tham khảo thêm: gia nha dat