Công ti cổ lỗ phần Cơ quan Đầu tư vn nhận gần 56 triệu cổ lỗ phiếu Vingroup từ 5 cá nhân, với mục đích góp thêm vốn tham gia công ty.

Giao dịch được chấp hành ngoài đại lý phân phối ngày 17/1, phê duyệt Trọng điểm lưu ký chứng khoán.

5 cá nhân chuyển quyền sở hữu cổ lỗ phiếu cho Công ty Đầu tư Việt Nam bao gồm Nai lưng Kim Quyên, Nguyễn Khắc Đát, Hoàng Quốc Thủy, Lê Thanh Thánh thiện và Nguyễn Mạnh Cường, với số lượng trong khoảng 5 triệu tới hơn 20 triệu cũ kĩ phiếu. Với thị giá cũ kĩ phiếu VIC đang giao dịch ở mức 114.000 đồng, trị giá của số cổ hủ phần này đạt gần 6.400 tỷ đồng.

Tổ chức kinh doanh cổ phần Tập đoàn Đầu cơ Việt Nam được xây đắp cuối năm 2007, hiện có vốn vấn đề lệ hơn 11.200 tỷ đồng. Công ti này do ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, với chiếm hữu hơn 92%.

Theo thông báo quản trị của Vingroup, Cơ quan Đầu cơ vn sinh ra với vai trò là công ty có can dự, trực tiếp chiếm hữu hơn 1,06 tỷ cổ lỗ phiếu VIC (tỷ lệ 31,05%). Sau giao dịch trên, tổ chức kinh doanh này tăng sở hữu tại Vingroup trong khoảng 30,9% lên 32,5%. 

Cũng theo thông báo quản trị, ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ hơn 876 triệu cổ hủ phiếu VIC, tỷ trọng 25,4%. Hình như đó, bà Phạm Thu Hương nắm giữ hơn 151 triệu cũ rích phiếu VIC, tương ứng 4,4%.

Minh Sơn


Tham khảo thêm: gia nha dat