CafeLand - UBND tỉnh Trà Vinh vừa đơn vị hội nghị thúc đẩy đầu cơ, đây là hội nghị thúc đẩy đầu tư đầu tiên tại các địa phương của năm mới 2020.

Tại hội nghị tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 5 công trình với tổng vốn 5.302 tỷ đồng. Hình như, sẽ trao biên bạn dạng ghi nhớ 17 công trình trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghệ công nghiệp, điện khí, trung tâm logistics… với số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó, đáng lưu ý là công trình xây đắp Làng kỹ thuật kĩ nghệ quốc tế Thành lập công ty để khởi nghiệp xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa mô phỏng kinh tế xanh bền vững mà Viện Kinh tế xanh đã phân tích, đề xuất cho tỉnh giấc Trà Vinh.

Hình như, tỉnh giấc Trà Vinh còn ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam về thúc đẩy đầu tư các dự án kinh tế biển; Tổ chức kinh doanh International Port Engineering & Investments Limited (IPEI) về khai thác và thúc đẩy đầu tư các dự án logistic, Hoa Phượng đỏ biển, Hoa Phượng đỏ sông...

Trước đây, năm 2019, tỉnh giấc có 57 công trình đã được quyết định chủ trương đầu cơ, trong đó, 54 công trình trong nước.

Diệu Trang

Có thể bạn quan tâm: bds