CTCP Trên hè phố nước Đầm Sen (mã chứng khoán DSN) ) vừa thông báo báo cáo vốn đầu tư quý 4 và cả năm 2019.

Riêng quý 4/2019, DSN đạt 23,5 tỷ đồng thu nhập, giảm so với mức 26 tỷ đồng làm được cùng kỳ. Dù thế, chi tiêu giá vốn lại đội lên 3 tỷ đồng nên lãi gộp của DSN chưa bằng nửa kia cùng kỳ năm 2018. Thu nhập hoạt động nguồn vốn (chủ công lợi nhuận tiền gửi) cũng chỉ đạt 9,9 tỷ, giảm mạnh so với con số 11,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Với tình hình kể trên, DSN báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 chỉ đạt 5,26 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo giải trình của Đầm Sen, doanh thu bán hàng quý IV/2019 giảm so với cùng kỳ do nhà hàng Phường Nướng DSN tạm thời ngưng hoạt động để duy tu, sửa chữa cho mùa kinh doanh cao điểm. Hình như, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm do lợi nhuận suất qui định tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng giảm xuống so với năm 2018. Trong quý 4/2019, công ty đã trích bổ sung chi tiêu dùng đất 6 bốn tuần cuối năm 2018 và của năm 2019.

Luỹ kế cả năm 2019, vẫn đạt tăng trưởng rất nhẹ so với năm 2018 với thu nhập gần 220 tỷ và lãi sau thuế 95,24 tỷ. EPS năm 2019 duy trì ở mức cao, 6.700 đồng/cũ kĩ phiếu.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bat dong san