CafeLand - Theo thống kê của Tổng cục Con số, kinh tế vn đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tục bốn năm qua.

Dưới đây là số liệu thống kê một số mục tiêu kinh tế, xã hội căn bản của vn trong những năm qua.


Xem tại: mua dat