Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hình định phạt vi phạm hành chính trong ngành chứng khoán và hoạt động mua bán chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest (HAMISC) tổng số tiền 365 triệu đồng do công ty đã vi phạm phổ thông lỗi nghiêm trọng. Cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu tiền việt do Chứng khoán SmartInvest đã không lưu giữ đầy đủ giấy tờ, dữ liệu, tài liệu, chứng trong khoảng liên quan đến hoạt động của công ti chứng khoán.

- Phạt tiền 100 triệu đồng do Tổ chức kinh doanh đã vi phạm quy định về đàm phán ký quỹ chứng khoán. Đến ngày 09/01/2020, Công ti đã có lên tiếng khắc phục vi phạm về đàm phán ký quỹ.

- Phạt tiền 50 triệu tiền việt do công ty đã sắp xếp người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, địa điểm mà theo qui định luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo công bố của Công ti, tới ngày 09/01/2020 Tổ chức kinh doanh đã có đủ số lượng người hành nghề theo quy định.

- Phạt tiền 70 triệu đồng do Tổ chức kinh doanh không tạo lập, duy trì chuỗi hệ thống kiểm toán nội bộ. Theo thông báo của Công ti, đến ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn cu lì hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do công ti đã lên tiếng không đúng thời hạn. Đến ngày 09/01/2020, Công ti đã rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện lên tiếng đúng luật pháp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bat dong san