Tổng công ti Lâm nghiệp vn – CTCP (Vinafor - mã chứng khoán VIF) thông báo BCTC phù hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần đạt 485,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 7,2% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 82 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Vinafor (VIF): Lợi nhuận từ Yamaha Motor giảm mạnh kéo LNST 2019 giảm 36% - Ảnh 1.

Doanh thu nguồn vốn trong quý đạt 51,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 49,3 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái. Trên BCTC công ti thể hiện, tính đến cuối năm 2019 Vinafor còn có số tiền gửi có kỳ hạn tại nhà băng với gần 2.650 tỷ đồng, tăng khoảng 80 tỷ đồng so với thời gian đầu năm.

Điểm nhà đầu tư thường xem xét nhất trên BCTC của Vinafor, ngoài con số thu nhập, lợi nhuận, còn là phần lãi/lỗ trong khoảng các công ti liên doanh đoàn kết. Quý 4 năm nay Vinafor nhận về gần 149 tỷ đồng, giảm 1/3 so với cùng kỳ (222 tỷ đồng).

Kết quả, quý 4 Vinafor còn lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng, giảm đến gần 29% so với quý 4/2018, trong đó lãi sau thuế thuộc về cũ kĩ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 165,4 tỷ đồng.

Vinafor (VIF): Lợi nhuận từ Yamaha Motor giảm mạnh kéo LNST 2019 giảm 36% - Ảnh 2.

Tính bình thường cả năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.782 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm 2019 và mới thực hiện được gần 65% ý tưởnrg năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 556 tỷ đồng, giảm 35% so với năm lúc trước và cũng mới chỉ chấm dứt gần 64% mục tiêu lãi được giao cho cả năm. Trong đó riêng phần lợi nhuận ghi nhận về từ các công ty liên doanh cấu kết (cốt yếu là liên doanh Yamaha Motor Việt Nam) đạt hơn 411 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dat xanh