CafeLand - Các chi nhánh, phòng thương lượng, chủ động hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, chừng mực thiệt thòi của đối tượng mua hàng đang vay vốn do tác động của dịch nCoV.

Thống đốc Nhà băng Nhà nước vn (NHNN) vừa ban hành văn phiên bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp cung cấp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Corona (dịch nCoV).

Theo đó, NHNN đòi hỏi chỉ huy các đơn vị nguồn hỗ trợ bằng vận tài chính để đáp ứng vừa đủ nhu cầu vốn phục vụ chế biến, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và thống đốc NHNN.

Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh, phòng đàm phán, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, chừng mực thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do tác động của dịch nCoV, nhất là những ngành, ngành nghề có thể bị tác động phổ biến như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu, ... để kịp thời ứng dụng các giải pháp hỗ trợ, dỡ gỡ gian truân cho đối tượng mua hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chú ý miễn giảm lãi vay, … theo luật pháp quy định hiện hành.

Mặt khác, các tổ chức nguồn vốn vay chủ động chỉ dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết các bắt buộc tháo gỡ gian truân về hoạt động vay vốn.

Đối với NHNN chi nhánh các thức giấc, thị trấn, nắm bắt tình hình sản xuất sản phẩm và theo dõi cốt truyện dịch nCoV, ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn để lãnh đạo các công ty tín dụng rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt thòi, kịp thời thi hành các biện pháp hỗ trợ, toá gỡ gian khổ cho công ty, cư dân phù hợp với các pháp luật của pháp luật hiện hành.

Phối phù hợp với các Sở, ban, lĩnh vực, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, đô thị các giải pháp giải quyết không may, hỗ trợ tháo gỡ gian truân cho đơn vị, cư dân vay vốn bị thiệt hại theo qui định.

Diệu Trang

Xem tại: gia nha dat