CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) lên tiếng BCTC thích hợp nhất quý 4/2019 với thu nhập thuần tăng 4,1%, lên mức 1.568 tỷ đồng, trong khi chi tiêu giá vốn chỉ tăng 3,9% nên lãi gộp trong khoảng bán hàng và cung ứng phục vụ đạt hơn 172 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập của công ti, doanh thu mảng xây lắp và trang bị ngành điện đạt 884,5 tỷ đồng, chiếm giữ 56,4% tổng doanh thu. Còn doanh thu từ mảng sản xuất kĩ nghệ đạt hơn 406 tỷ đồng, đóng góp 25,9% tổng thu nhập. Còn lại là doanh thu mua bán điện, chuyển nhượng bất động sản...

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động xây lắp vũ trang ngành nghề điện tăng hơn 21% so với cùng kỳ còn doanh thu trong khoảng sản xuất công nghiệp hơn gấp 2 lần quý 4 năm 2018. Doanh thu mua bán điện và chuyển nhượng bất động sản, trao đổi hàng hóa, vật tư đều giảm so với cùng kỳ.

Xây lắp điện 1 (PCC1) đạt 375 tỷ đồng LNST năm 2019, giảm gần 24% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong quý công ti ghi kiếm được khoản lỗ gần 12 tỷ đồng từ các công ty liên doanh cấu kết trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh, thu nhập tài chính tăng 3,7 tỷ đồng, lên gần 12,5 tỷ đồng còn chi phí vốn đầu tư lại giảm được khoảng 1,5 tỷ đồng.

Những yếu tố chính trên dẫn đến, dù doanh thu quý 4 tăng, giá vốn giảm nhưng lợi nhuận sau thuế thực hiện được chỉ 57 tỷ đồng, giảm 8,2% so với lãi đạt được quý 4/2018. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ty mẹ đạt 54 tỷ đồng.

Xây lắp điện 1 (PCC1) đạt 375 tỷ đồng LNST năm 2019, giảm gần 24% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lượng hàng tồn kho ghi kiếm được đến cuối năm gần gấp đôi đầu năm, lên 1.430 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng tăng 1.717 tỷ đồng, lên 8.314 tỷ đồng, trong đó riêng trị giá của nả dở dang dài hạn tăng gần gấp 3, lên 1.180 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng hơn 1.300 tỷ đồng, lên mức 4.620 tỷ đồng, trong đó riêng mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn hơn 1.046 tỷ đồng (tăng 631 tỷ đồng) và mượn nợ thuê tài chính dài hạn lên hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 446 tỷ đồng so với đầu năm).

Tính bình thường cả năm 2019 thu nhập thuần đạt 5.842 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2018 và mới thi hành được 96,7% chiến lược năm. Lãi sau thuế đạt gần 375 tỷ đồng, giảm đến 23,7% so với lợi nhuận thực hiện được năm 2018. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ti mẹ đạt hơn 356 tỷ đồng.

Tìm hiểu BCTC quý 4/2019

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: gia nha dat